Miljögifter i musslor

Under hösten 2019 genomförde NVSKK insamling och analys av miljögifter i musslor från Stensåns, Rönneåns, Vegeåns och Görslövsåns mynningsområden. Detta är en del av NVSKK:s samordnade recipientkontrollprogram och sker vart 3:e år. Läs rapporten här 

Nytt år och ny mandatperiod

Nu är det nytt år och ny mandat period. Detta innebär att vi på NVSKK:s årsstämma den 21 maj välkomna de nyvalda/omvalda ombuden till organisationen för sitt första uppdrag. Vi kommer även kalla nyvlada ledmöter och ersättare för att få en chans att lära känna organisationen och få en bra start in i den. Kallelse[…]

Årsstämma 2018

Den 26 april höll NVSKK årsstämma i Helsingborg. Efter stämman presenterade Toxicon AB årsrapporten för 2017. Ni kan ta del av presentationen under fliken dokument och årsrapporter. Länsstyrelsen var också närvarande och presenterade bland annat arbetet kring att göra det tråfria området i Kattegatt till reservat. De hade även med sig en nyutkommen studie som[…]

Rapport “Miljögifter i biota”

Under hösten 2016 genomfördes en screening av miljögifter i blåmussla och skrubbskädda av NVSKK. Musslor samlades in utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån. Rapporten ligger till grund för NVSKK:s  samordnade recipientkontrollprogram av miljögifter i biota. Läs den här >>