Tillståndet för bottenlevande djur i Skälderviken och Laholmsbukten 2021

Varje år kommer en rapport som sammanställer tillståndet för bottenfaunan i Skälderviken och Södra Laholmsbukten. Rapporten är en del av kontrollprogrammet NVSKK bedriver och ger oss en bild av hur havsmiljön mår.

Läs rapporten här