Ny mandatperiod 2023

Nu är det snart nytt år och ny mandat period. NVSKK:s årsstämma kommer hållas i maj och välkomnar då de nyvalda/omvalda ombuden till organisationen för sitt första uppdrag. Vi kommer även kalla nyvalda ledamöter och ersättare för att få en chans att lära känna organisationen och få en bra start in i den. Kallelse och[…]

Tillståndet för växtplankton- och algsamhället samt halten syre och näringsämnen i Skälderviken och Södra Laholmsbuten 2021

Varje år sammanställs en rapport över senaste årets mätningar av hydrografi, det vill säga syre, salt och temperatur samt halten näringsämnen och mängden växtplankton i havet. Även tillståndet för havets skogar följs upp, det vill säga algsamhällena mellan 0-14 meters djup. Rapporten är en del av NVSKK:s kontrollprogram där miljödata årligen samlas in för att[…]