Rapport “Miljögifter i biota”

Under hösten 2016 genomfördes en screening av miljögifter i blåmussla och skrubbskädda av NVSKK. Musslor samlades in utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån. Rapporten ligger till grund för NVSKK:s  samordnade recipientkontrollprogram av miljögifter i biota.

Läs den här >>