Miljögifter i musslor

Under hösten 2019 genomförde NVSKK insamling och analys av miljögifter i musslor från Stensåns, Rönneåns, Vegeåns och Görslövsåns mynningsområden. Detta är en del av NVSKK:s samordnade recipientkontrollprogram och sker vart 3:e år.

Läs rapporten här