1 december, 2019

Organisation

NVSKK bildades 1994 och består av medlemskommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp NSVA. Stödmedlemmar är Rönneåns Vattenråd, Ringsjöns Vattenråd, Vegeåns Vattenråd samt naturskyddsföreningen i Kullabygden.

Kommittén driver ett samordnat recipientkontrollprogram med inslag av mijlöövervakning vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Kontrollprogrammet innefattar provtagning av bottenfauna, plankton, makroalger, syre, salthalt, temperatur och närsalter. Det tas även prover på miljögifter i musslor och skrubbskädda.

Nordvästskånes kustvattenkommitté är referensmedlem/organisation i Kattegatts kustvattenråd.

Styrelsen

Ordförande: Rickard Persson, Helsingborg

Vice ordförande: Staffan Broddesson, Ängelholm

Sekreterare/administratör: Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborg

Ledamöter:

Charlotte Wachtmeister, Båstad kommun, ledamot

Tore Ölmedal, Båstad kommun, ersättare

Rickard Persson, Helsingborgs stad, ordförande och ledamot

Annica Lind, Helsingborgs stad, ersättare

Richard Åkesson, Höganäs kommun, ledamot

Maria Fänge, Höganäs kommun, ersättare

Staffan Broddesson, Ängelholms kommun, vice ordförande och ledamot

Åsa Larsson, Ängelholms kommun, ersättare

Sofia Jezek, NSVA, ledamot

Lotta Wallin, NSVA, ersättare

 

Ombud årsstämma

Lennart Nilsson, Båstad kommun

Jenny Hamringe, Båstad kommun, ersättare

Alexander Svensson, Helsingborgs stad

Mats Rosdahl, Helsingborgs stad, ersättare

Margareta Widell, Höganäs kommun

Kerstin Björkäng Wirehed, Höganäs kommun, ersättare

Anders Davidsson, Ängelholms kommun

Lars Nyander, Ängelholms kommun, ersättare

Pär Gustavsson, NSVA

Valberedning

Lena Lindqvist Kello, Båstad kommun

Simon Nilsson, Helsingborgs stad, sammankallande

Margareta Widell, Höganäs kommun

Liss Böcker, Ängelholms kommun

Stadgar

Protokoll