Nytt år och ny mandatperiod

Nu är det nytt år och ny mandat period. Detta innebär att vi på NVSKK:s årsstämma den 21 maj välkomna de nyvalda/omvalda ombuden till organisationen för sitt första uppdrag. Vi kommer även kalla nyvlada ledmöter och ersättare för att få en chans att lära känna organisationen och få en bra start in i den. Kallelse[…]

Årsstämma 2018

Den 26 april höll NVSKK årsstämma i Helsingborg. Efter stämman presenterade Toxicon AB årsrapporten för 2017. Ni kan ta del av presentationen under fliken dokument och årsrapporter. Länsstyrelsen var också närvarande och presenterade bland annat arbetet kring att göra det tråfria området i Kattegatt till reservat. De hade även med sig en nyutkommen studie som[…]

Rapport “Miljögifter i biota”

Nu ligger rapporten på NVSKK:s undersökning av miljögifter i biota på hemsidan. Under hösten 2016 genomfördes en screening av miljögifter i blåmussla och skrubba av NVSKK. Musslor samlades in utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån och skrubba fiskades utanför Vegeån, Rönneån och Stensån. Resultaten i rapporten kommer ligga till grund för framtagandet av ett kontrollprogram[…]