Rapport “Miljögifter i biota”

Nu ligger rapporten på NVSKK:s undersökning av miljögifter i biota på hemsidan.

Under hösten 2016 genomfördes en screening av miljögifter i blåmussla och skrubba av NVSKK. Musslor samlades in utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån och skrubba fiskades utanför Vegeån, Rönneån och Stensån. Resultaten i rapporten kommer ligga till grund för framtagandet av ett kontrollprogram av miljögifter inom ramen för NVSKK:s samordnade recipientkontrollprogram.

Läs den här >>