1 december, 2019

Organisation

NVSKK bildades 1994 och består av medlemskommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Stödmedlemmar är Rönneåns Vattenråd, Ringsjöns Vattenråd, Vegeåns Vattenråd samt naturskyddsföreningen i Kullabygden.

Kommittén driver ett samordnat recipientkontrollprogram med inslag av mijlöövervakning vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Kontrollprogrammet innefattar provtagning av bottenfauna, plankton, makroalger, syre, salthalt, temperatur och närsalter. Det tas även prover på miljögifter i musslor och skrubbskädda.

Nordvästskånes kustvattenkommitté är referensmedlem/organisation i Kattegatts kustvattenråd.

Styrelsen

Ordförande: Richard Åkesson, Höganäs

Vice ordförande: Sven Bergman, Ängelholm

Sekreterare/administratör: Stina Bertilsson Vuksan, Helsingborg

Ledamöter:

Gösta Sandgren, Båstad kommun, ledamot

Ingvar Bengtsson, Båstad kommun, ersättare

Rickard Persson, Helsingborgs stad, ledamot

Annica Lind, Helsingborgs stad, ersättare

Richard Åkesson, Höganäs kommun, ordförande och ledamot

Maria Fänge, Höganäs kommun, ersättare

Staffan Broddesson, Ängelholms kommun, ledamot

Åsa Larsson, Ängelholms kommun, ersättare

Ombud årsstämma

Lena Lindqvist Kello, Båstad kommun

Jenny Hamringe, Båstad kommun, ersättare

Simon Nilsson, Helsingborgs stad

Åsa Holmqvist, Helsingborgs stad, ersättare

Margareta Widell, Höganäs kommun

Kerstin Björkäng Wirehed, Höganäs kommun, ersättare

Liss Böcker, Ängelholms kommun

Lars Nyander, Ängelholms kommun, ersättare

Valberedning

Lena Lindqvist Kello, Båstad kommun

Simon Nilsson, Helsingborgs stad, sammankallande

Margareta Widell, Höganäs kommun

Liss Böcker, Ängelholms kommun

Stadgar

Protokoll