Tillståndet för växtplankton- och algsamhället samt halten syre och näringsämnen i Skälderviken och Södra Laholmsbuten 2021

Varje år sammanställs en rapport över senaste årets mätningar av hydrografi, det vill säga syre, salt och temperatur samt halten näringsämnen och mängden växtplankton i havet. Även tillståndet för havets skogar följs upp, det vill säga algsamhällena mellan 0-14 meters djup. Rapporten är en del av NVSKK:s kontrollprogram där miljödata årligen samlas in för att kunna följa tillståndet i havsmiljön och bättre förstå hur vi påverkar den.

Läs rapporten här