Årsstämma 2018

Den 26 april höll NVSKK årsstämma i Helsingborg. Efter stämman presenterade Toxicon AB årsrapporten för 2017. Ni kan ta del av presentationen under fliken dokument och årsrapporter.

Länsstyrelsen var också närvarande och presenterade bland annat arbetet kring att göra det tråfria området i Kattegatt till reservat. De hade även med sig en nyutkommen studie som gorts kring sandvolymer längs stränderna kopplat till kusterosion.

Under fliken dokument och protokoll går det ta del av årsstämmans protokoll där det står mer om vad som diskuterades och beslutades samt finns länkar till rapporter.