Nytt år och ny mandatperiod

Nu är det nytt år och ny mandat period. Detta innebär att vi på NVSKK:s årsstämma den 21 maj välkomna de nyvalda/omvalda ombuden till organisationen för sitt första uppdrag. Vi kommer även kalla nyvlada ledmöter och ersättare för att få en chans att lära känna organisationen och få en bra start in i den. Kallelse[…]